You are here

Archives

Title Typesort ascending Tags document
सामाजिक परिचालकको निर्वाह भत्ता र आर्थिक विवरण सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon SM salary & financial reporting_June 2018.PDF
LGCDP १० औ राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको वैठक Notice Not available PDF icon Press-Release.pdf
जि स स मार्फत तालिम बजेट खर्च गर्ने शर्तहरु Notice Not available PDF icon _IPT__1.PDF
RFP for development of documentary on LGCDP's contribution in e-governance Notice Not available PDF icon RFP for development of documentary on contribution of LGCDP in e-governance.PDF
RFP for development of documentary on success cases of LGCDP-II Notice Not available PDF icon RFP for development of documentary on success cases of LGCDP-II.PDF
RFP- Design and Development of Website for Provincial Government Notice Not available PDF icon RFP- Design and Development of Website for Provincial Government.pdf
IT officer को शैक्षिक योग्यता सम्बन्धि स्पष्ट पारिएको बारे । Notice Not available PDF icon ITO-Education-clarification.PDF
सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सम्बन्धी परिपत्र Notice Not available PDF icon Scan0084.PDF
सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को करार नियुक्ति सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को करार नियुक्ति सम्बन्धमा.PDF
आर्थिक विवरण सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon Follow-up-for-LGCDP-financial-report.pdf

Pages