You are here

Archives

Title Typesort ascending Tags document
Focal Person तोक्ने सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon focal-person-ddc-mun.PDF
निर्देशन सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon निर्देशन_सम्बन्धमा.PDF
नगरपालिकाको वडा कार्यालय अस्थायी भवन निर्माण सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon municipality-ward-office-temporary-building.pdf
तेस्रो चौमासिक सम्मको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon third-trimester-budget-release.pdf
गाविसको अस्थायी कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon vdc-building-temporary-building.pdf
निर्देशन सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon notice-lgcdp.PDF
LGCDP बाट नियुक्त हुने कार्यक्रम/ सामाजिक विकास अधिकृत र इन्जिनियर छनौट सम्बन्धि परिपत्र Notice Not available PDF icon lgcdp-notice-april_21-2016.PDF
प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा (जी.वि.स.- रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक | न.पा.- विदुर, निलकन्ठ, गोरखा) Notice Not available PDF icon प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा_अ.दु.अ.आ..pdf
वडा नागरिक मञ्च वर्गीकरण संबन्धमा Notice Not available PDF icon Letter regarding Ward Citizen Forum classification
परिपत्र सम्वन्धमा Notice Not available PDF icon Municipality-letter.PDF

Pages