You are here

Archives

Title Typesort ascending Tags document
७२ नयाँ नगरपालिकाहरुमा इन्जिनीयरहरु खटाएको बारे Notice Not available PDF icon circular_72_municipality.PDF
वडा नागरिक मंचको क्रियासिलता मापन तथा वर्गीकरण सम्वन्धमा Notice Not available PDF icon wcf_categorization.pdf
भूकम्पबाट प्रभावित गाविसहरुको स्थानीय सेवा पुनः संचालन गर्ने सम्बन्धमा कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी हुने बारे Notice Not available PDF icon earthquake_notice.PDF
Expression of Interest (EOI) for Local Service Provider Notice Not available PDF icon EoI_Application_Format_LSP.pdf
आ.व २०७२/०७३ मा स्थानीयस्तरमा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम संचालन एवं खर्च गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु Notice Not available PDF icon cflg_budget_distribution.pdf
कार्यक्रम बनाई पठाउने सम्वन्धमा ( जिविस सबै ) Notice Not available PDF icon gesi_scan_notice.PDF
स्थानीय निकायले लैङ्गिक उत्तरदायी तथा सामाजिक समावेशी बजेट परीक्षण (GESI Audit) सम्वन्धी कार्यक्रम सन्चालन एवं खर्च गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु - आ.व. २०७२/०७३ Notice Not available PDF icon gesi_audit_scan.PDF
सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम तर्फको कार्यक्रम संचालन एवं खर्च गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु - आ.व. २०७२/०७३ Notice Not available PDF icon community_mediation_scan.PDF
सामाजिक परिचालन कार्यक्रमको वजेट बाँडफाँड र खर्चका सर्तहरु Notice Not available PDF icon social-mobilization-budget-breakdown-and-expenditure-guideline.pdf
Expression of Interest for conducting the training on public procurement to LB's Notice Not available PDF icon Expression of Interest for conducting the training on public procurement to LB's

Pages