You are here

Archives

Titlesort ascending Type Tags document
सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम तर्फको कार्यक्रम संचालन एवं खर्च गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु - आ.व. २०७२/०७३ Notice Not available PDF icon community_mediation_scan.PDF
सामाजिक परिचालन कार्यक्रमको वजेट बाँडफाँड र खर्चका सर्तहरु Notice Not available PDF icon social-mobilization-budget-breakdown-and-expenditure-guideline.pdf
सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सम्बन्धी परिपत्र Notice Not available PDF icon Scan0084.PDF
सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon socialmobilizer.PDF
सामाजिक परिचालकहरुको सेवा करार सम्बन्धि स्पष्टता सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon SM-Sewa Karam Sambandhi.PDF, PDF icon Previous letter on Social Mobilization
सामाजिक परिचालकहरुका लागि सहयोगी हातेपुस्तिका Resource Policy and Guideline PDF icon SM-Hand-Book-II_Press-Copy.pdf
सामाजिक परिचालकहरु र सम्पर्क व्यक्तिको नामावली पठाईदिने सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon social-mobilizer-contact-person.pdf
सामाजिक परिचालकबाट आर्थिक रूपान्तरण Media Media Coverage Not Available
सामाजिक परिचालकको निर्वाह भत्ता र आर्थिक विवरण सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon SM salary & financial reporting_June 2018.PDF
सम्पर्क व्यक्ति ( Focal Person ) तोक्ने सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon letter-focal-person.pdf

Pages