You are here

biratnagar

एक थुकी सुकी सयौ थुकी नदि- साब्रा भुल्के नागरिक सचेतना केन्द्र

Submitted on: Mon, 03/06/2017 - 12:55

साब्रा भुल्के बस्ति तेह्रथुम जिल्लाको लालीगुराँस नगरपालिका वडा नं.१ मा रहेको छ । २०६७ साल मंसिर देखि स्थानीय शासन तथा सामुदायिक बिकास कार्यक्रमवाट पिछडिएको साब्रा भुल्के बस्तिलाई छनौट गरि २०६७/१२/१० गते यो सचेतना केन्द्र स्थापना भई संचालनमा रहेको छ I जसमा दलित ३, जनजाती ५, अन्य १८ गरि जम्मा २६ घरधुरी आवद्ध छन । यस नागरिक सचेतना केन्द्रमा सबै जना सदस्यहरु महिला रहेका  छन् ।

Software Uses, Requirement and Analysis Report of local bodies (Eastern Region)

Submitted on: Fri, 04/10/2015 - 12:34

With the arrival of ICT Volunteers at local bodies, our prior strategy was to understand the use of software or to internalize the use of software in daily work in the local bodies. A survey related to understand the need of the local bodies regarding software being used was vital.
The initial survey relating to the current trends of technology in "ICT Survey" conducted all over Nepal, was an eye opener towards the current status of technology in local bodies.

Pages

Subscribe to RSS - biratnagar