You are here

Archives

Titlesort ascending Type Tags document
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय/स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बीच सामाजिक परिचालन कार्यक्रमको राष्ट्रिय सेवा प्रदायकको रुपमा कार्य गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता Media Press Release PDF icon सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय/स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बीच सा
संक्षिप्त जानकारीमूलक पुस्तिका, २०७२ Resource Publication PDF icon संक्षिप्त जानकारीमूलक पुस्तिका, २०७२
वृतचित्र यस कार्यक्रमको वेबसाइट तथा युट्यूब (Youtube) मा राखी अपलोड गरिएको सम्बन्धमा News/Event Not available PDF icon यस कार्यक्रमको वेबसाइट तथा युट्यूब (Youtube) मा राखी अपलोड गरिएको पत्र.PDF
विवरण उपलब्ध गरिदिने सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon विवरण-उपलब्ध-गराइदिने-सम्बन्धमा.PDF
विकास साझेदारहरुसंगको बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्य मन्त्रीज्यूको सम्वोधन Resource Not available PDF icon mofald_state_minister-speech-5th-october-2016-nepali.pdf
विकास साझेदारहरुसँगको बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीज्यूको सम्वोधन Resource Not available PDF icon mofald_minister-speech-5th-october-2016-nepali.pdf
वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी News/Event Not available Not Available
वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम Resource Publication PDF icon eflg.pdf
वातावरणमैत्री घरका आधारभुत सूचकहरु Resource Publication PDF icon indicators-environment-friendly-house.pdf
वडा नागरिक मञ्चमा सबै महिला Media Media Coverage, Success Story Not Available

Pages