You are here

Archives

Titlesort ascending Type Tags document
आर्थिक विवरण सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon Follow-up-for-LGCDP-financial-report.pdf
आरनटोलको सामुहिक माहुरीपालन योजना, बन्यो जिल्लाकै एक नमुना (CAC Success Story) Media Success Story Not Available
आ.व.२०७३_७४ को सोधभर्ना श्रोतको बजेट निकासा फुकुवा कार्यविधि सम्बन्धि Notice Not available PDF icon आ.व.२०७३_७४ को सोधभर्ना श्रोतको बजेट निकासा फुकुवा कार्यविधि सम्बन्धि.PDF
आ.व. २०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा - व.शी.नं ३६५८१९३ र ३६५८१९४ Notice Not available PDF icon lgcdp-2nd-quarter-release.PDF
आ.व २०७२/०७३ मा स्थानीयस्तरमा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम संचालन एवं खर्च गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु Notice Not available PDF icon cflg_budget_distribution.pdf
आ. व. २०७४/ ७५ मा सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon lgcdp-related-to-social-mobilization.PDF
अनियमतता गर्ने सामाजिक परिचालकलार्इ दण्ड सहित जरिवाना News/Event Not available PDF icon SM_Punishment_.pdf
Women worst affected in Dhunche VDC of Rasuwa Media Success Story PDF icon Women worst affected in Dhunche VDC of Rasuwa
Women Empowerment via CAC Media Media Coverage Not Available
Western Regional Consultative Workshop 2016 held in Pokhara News/Event Not available Not Available

Pages