You are here

Archives

Titlesort ascending Type Tags document
७२ नयाँ नगरपालिकाहरुमा इन्जिनीयरहरु खटाएको बारे Notice Not available PDF icon circular_72_municipality.PDF
२०७२ साल बैशाख १२ गते गएको भुईचालोबाट प्रभावित तत्काल प्राथमिक सुचना संकलन फारम News/Event Not available PDF icon earthquake_data_collection_format.pdf
१२ वर्षमै छिनिएको विवाह उमेर पुगेपछि गर्ने प्रतिबद्धता Media Media Coverage Not Available
हिजोसम्मकी सामाजिक परिचालक, आजदेखि उपमेयर Media Media Coverage, Success Story Not Available
स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थाहरुको कार्य सम्पादन मुल्यांकन तथा म्याद थप सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थाहरुको कार्य सम्पादन मुल्यांकन तथा म्याद थप सम्बन्धमा.PDF
स्थानीय शासन सुधार गर्न पोखरामा तालिम Media Media Coverage Not Available
स्थानीय निकायले लैङ्गिक उत्तरदायी तथा सामाजिक समावेशी बजेट परीक्षण (GESI Audit) सम्वन्धी कार्यक्रम सन्चालन एवं खर्च गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु - आ.व. २०७२/०७३ Notice Not available PDF icon gesi_audit_scan.PDF
स्थानीय निकायको वेबसाइट सम्बन्धी विवरण Basic page Not available Not Available
स्तलगत रुपमा फलोअप गरी सामाजिक परिचालन अन्तर्गतको वजेट नियमित गराउने सम्वन्धमा Notice Not available PDF icon स्तलगत रुपमा फलोअप गरी सामाजिक परिचालन अन्तर्गतको वजेट नियमित गराउने सम्वन्धमा
सौंडियार र धर्ना बालमैत्री गाविस Media Media Coverage Not Available

Pages